Close

Mis on töö kontorist väljas?

Kaasaegne tehnoloogia võimaldab murda traditsioonilisi kontoritöö vorme ja anda töötajatele oma töö aja ja koha valimisel suurema paindlikkuse. Kontoritöötaja lahutamatud kaaslased on süle- ja tahvelarvuti, nutitelefon ning kõik tehnoloogilised lahendused , mis nende juurde kuuluvad. Selline tehnoloogiline arsenal saadab meid tegelikult ka kodus. Näiteks koosoleku pidamiseks ei ole enam vaja tingimata füüsiliselt ühes ruumis viibida kiirlaen, vaid võib lihtsalt Skype’i sisse logida ning mikrofoni ja kaamera sisse lülitada. Hommikust õhtuni kontoris istumine ei ole enam ammu ainus võimalus, et töö tehtud saaks. Selle sissejuurdunud valearusaama ümberlükkamiseks Väljas Töötamise Päev ellu kutsutigi.

Euroopa sotsiaalpartnerite kokkulepe defineerib paindlikku, mobiilset ja kontorist väljas tehtavat tööd järgmiselt:

Kaugtöö on töö korraldamise ja/või -teostamise vorm, kus infotehnoloogia abil ja töölepingu või töösuhte kontekstis viiakse tööd, mida on võimalik viia läbi ka tööandja ruumides, regulaarselt läbi väljaspool tööandja ruumeKaugtöö on töö korraldamise ja/või -teostamise vorm, kus infotehnoloogia abil ja töölepingu või töösuhte kontekstis viiakse tööd, mida on võimalik viia läbi ka tööandja ruumides, regulaarselt läbi väljaspool tööandja ruume.(Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite kokkulepped, kogumik)

Töötaja initsiatiivil toimuv töö väljaspool kontoriruume on oluliselt lihtsam, kui seda toetavad juhtimisviis, kommunikatsioonikorraldus ja ka tehnilised lahendused.

Kodukontoris töötamine – kui töötaja töötab regulaarselt ja olulise osa oma tööajast kodukontoris.

Kodutöö päevad – eraldi võib välja tuua kodutööpäevad, mida mitmed ettevõtted on viimasel ajal rakendama hakanud. Kodukontoris töötamisest eristab kodutöö päevi suhteliselt väike maht, nt mõni päev kuus. Nende eesmärk kiirlaen on võimaldada töötajal tempo maha võtta ja täita süvenemist nõudvaid tööülesandeid. Kodutöö päevad toimivad motivaatorina, kui nad ei ole ülereguleeritud.

Mobiilne töö – tänapäeva tehnoloogia ja kiire internet võimaldavad töötada paljudes erinevates kohtades – lennukites, rongides, autodes, kohvikutes, raamatukogudes, maal, reisil või kus iganes. Töötaja töökoht võib olla liikuv sõltuvalt töö iseloomust või ka tema enda vajadustest ja soovidest.

Hub’is või koostöökontoris töötamine – alternatiivina kodus töötamisel väikelaen võib töötaja valida ka töötamise mõnes avatud kontoris, hub’is, kaugtöökeskuses, büroohotellis vms. Sellise lahenduse puhul langevad ära mitmed kodus töötamisega seotud riskid, kuna tegemist on sisuliselt kontoris töötamisega.

Close

Koostööpartnerid

Telliskivi Loomelinnak
Telliskivi Loomelinnak - www.telliskivi.eu


Microsoft
Microsoft - www.microsoft.ee


Targa Töö Ühing
Targa töö ühing -www.smartwork.ee


CPD
CPD - www.cpd.ee


Sykpe
Skype - www.skype.com


Sinualaen
Sinulaen - www.sinulaen.ee

Transferwise
TransferWise - www.transferwise.com


Eesti Telekom
Eesti Telekom - www.telekom.ee


jlp
Kommunikatsioonibüroo JLP - www.jlp.ee


Fujitsu
Fujitsu - www.fujitsu.ee


Datafox
Datafox - www.datafox.ee


Net Group
Net Group - www.netgroup.ee


Fortumo
Fortumo - www.fortumo.ee


Uptime
Uptime - www.uptime.ee


Primend
Primend - www.primend.ee


ITK
Credit24 - Credit24.ee


ITK
Ida-Tallinna Keskhaigla - www.itk.ee


Vaata Maailma
Vaata Maailma - www.vaatamaailma.ee


Palgainfo
Palgainfo - www.palgainfo.ee


Agileworks
Agileworks - www.agileworks.eu


Agileworks
Agileworks - kiirlaenraha.ee


E-kool
E-kool - www.ekool.eu


Brandem
Brandem - www.brandem.ee


Coffee Angels
Coffee Angels - Sinulaen


Winter Media Group
Winter Media Group - www.wmg.ee


Tallinna Kaubamaja
Kaubamaja AS - www.kaubamaja.ee


Close

Kaugtöö näited

Kaugtöö rakendmaine Microsofti näitel:

Microsoft on rahvusvaheline korporatsioon, mistõttu meie jaoks on töötamine erinevates ajatsoonides ja riikide ülestes meeskondades väga tavapärane. Tänapäeva tehnoloogia areng ja teenuste liikumine pilve on andnud kõik vahendid selleks, et töötada kus iganes kohast või ajaruumist. See tehnoloogiline muutus on kindlasti olnud pöördepunktiks ka meie töökorraldusele.

Väikelaen usub, et äri edu taga on inimesed. Selleks, et meie töötajad oleksid õnnelikud oma tööd tehes, peame kohandama end vastavalt nende vajadustele. Me töötame üle maailma, mistõttu teatav paindlikkus töökorralduses on hädavajalik. Kui eeldame oma meeskonnaliikmetelt paindlikkust töötada vajadusel hilistel õhtutundidel või nädalavahetustel, siis firmana peame pakkuma seda paindlikkust vastu. Sellise töösuhte aluseks on usaldus. Töötajad eeldavad, et neid usaldatakse ja kui usalduse asemel neid pidevalt kontrollida, siis see ei kasvata nende motivatsiooni ega tekita lojaalsust.

Esimesel aastal, kui hakkasime kaugtööd rohkem rakendama, oli paljudel imelik tulla tühja kontorisse. Samas kõik kõhklused kadusid kohe, kui esimeste kuude tulemused näitasid suurepäraseid kiirlaenud märke. Töö on ainult üks osa meie igapäevaelust ja see peab mahtuma inimese nn suurde plaani.

Meeskonnatunne on ajas vaid tugevnenud, sest igakuised silmast-silma meeskonna koosolekud on palju intensiivsemad, avatumad ja samal ajal konstruktiivsemad. Me teeme palju koostööd väliskolleegidega, kasutades Lync´i videokonverentsi ja online koosoleku formaati. Oleme seadnud kõikide suurematele ärisuundadele kindlad mõõdikud, mis tagavad ärilise jätkusuutlikkuse kaugtööd tehes.

Loe ka teisi kaugtöö juhtumeid erinevatest valdkondadest.

2009. aastal viisid Rakendusuuringute Keskus CentAR uurijad Epp Kallaste ja Krista Jaakson läbi juhtumiuuringud kümnes kaugtööd rakendavas organisatsioonis, et koguda praktilisi näiteid kaugtöö korraldusest erinevates organisatsioonides.

Juhtum 1 - põhjalikult reguleeritud kodutööpäevad

Juhtum 2 – juhuslik kaugtöö kasutamine avalikus sektoris

Juhtum 3 - paindlik kaugtöö meediaettevõttes

Juhtum 4 - süsteemne kaugtöö arendaja avalikus sektoris

Juhtum 5 - kaugtöö rakendumine struktuurireformi tulemusena

Juhtum 6 – kõneteenuseid pakkuv kaugtöökeskus

Juhtum 7 – täielik kaugtöö ilma kontorita

Juhtum 8 - tulemuspõhine töö, aeg ja koht vastavalt tööülesandele

Juhtum 9 – mobiilne ajakirja toimetus

Allikas: Targa Töö Ühing

Close

Fotod

Vaata SIIT varasemate aastate fotosid, kus ja kuidas inimesed kontorist väljas oma tavapärast kontoritööd tegid.

Close

Väljas Töötamise Päev 2015

Millal: 29. mail kell 10-14

Kus: Telliskivi Loomelinnak, Tallinn (Telliskivi 60A)

Üleskutse: Võta kaasa oma Sinuraha.info lähimad kolleegid või kasvõi kogu kontor ning tule tee tööd vabas õhus Telliskivi Loomelinnakus. Hommikust õhtuni kontoris istumine ei ole enam ammu ainus võimalus, et töö tehtud saaks. Just selle sissejuurdunud valearusaama ümberlükkamiseks Väljas Töötamise Päev ellu kutsutud ongi! Töö kontorist väljas teevad võimalikuks kaasaegsed tehnoloogiad, nagu süle- ja tahvelarvutid, nutitelefonid, pilvelahendused ja kiire internet. Telliskivi Loomelinnaku õuealale on üles sätitud toolid, lauad ja kott-toolid nii koosolekute pidamiseks kui ka iseseisvaks tööks. Eesti Telekom tagab kiire Wifi ja Coffee Angels pakub maitsvat kohvi. Ettevõtted võivad soovi korral kohale tulla ka oma välimööbliga. Igal täistunnil on Väljas Töötamise Päeval kavas inspireeriv kõne või demo.

Registreeri siin: http://svy.mk/1F0PAHQ


PÕHIPROGRAMM:


09.30 – 10.00 Hommikujooga

10.00 – 10.15 Kaasaegse töötegemise maailm: Microsoft ja Targa Töö Ühing

11.00 – 11.15 Töö nautimine ja töötasu: Palgainfo Agentuur ja Flowtime

12.00 – 12.15 Mobiilse töö tehnoloogiad: Datafox

13.00 – 13.15 Maailma kõige ägedama tiimi loomine: TransferWise’i ninjad

14.00 – 14.15 Tants koos Märt Aguga

14.30 Lõpusõnad & loosimine


KÕRVALPROGRAMM:


10.30 Ärikohting CPD Arenduskeskuse eestvedamisel (lava läheduses suures telgis)

10.30 Hea Teo Tööpäeva tutvustab MTÜ Mondo (Mondo telk)

11.30 & 12.30 Tervisest pakatavaid nõuandeid ja soovitusi jagab Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK telk)

kogu aeg - Vaata Maailma nutinõustajad liiguvad platsil ringi ja annavad nõu, kuidas distantsilt töötamist korraldada.


Work from Anywhere Day 2015

When: 29th May at 10-14 o’clock

Where: Telliskivi Creative City, Tallinn (Telliskivi 60A)

Call to Action: Move your closest colleagues, team members or the whole office to the Ferratum Telliskivi Creative City for one day and work from outside the office. Sitting behind your desk from 9 am to 5 pm is no longer the only way to get your work done! Work from Anywhere Day aims to revolutionize the old ways of work. Mobile devices and fast internet make it possible to work from anywhere, any time and in a manner you enjoy the most. In the Telliskivi Creative City open air space there are tables, chairs and bean bags for meetings and individual work. Estonian Telecom provides fast Wifi and Coffee Angels serve delicious coffee. Companies are welcome to come to Work from Anywhere Day with their own mobile outdoor furniture. Inspirational speeches or demoes will occur every hour.

Register here: http://svy.mk/1F0PAHQ


MAIN PROGRAMME:


09.30 – 10.00 Morning Yoga

10.00 – 10.15 The New World of Work: Microsoft and Smart Work Association

11.00 – 11.15 Enjoy the Work and Benefits: Salary Information Agency and Flowtime

12.00 – 12.15 Mobile Technologies to Enable Work from Anywhere: Datafox

13.00 – 13.15 Creating the World’s Best Team: TranserWise Ninjas

14.00 – 14.15 Dance with Märt Agu

14.30 Closing Words and Prize Draw


SIDE PROGRAMME


10.30 Business Date organized by the Centre of Pure Development (close to the main stage in the big tent)

10.30 NGO Mondo introduces „Donate your Work Day“ Concept (Mondo tent)

11.30 & 12.30 Health related advice by the East Tallinn Central Hospital (ITK tent)

All the time - NGO Look@World team members walk around in the area and talk about internet security.

Close

Targa Töö Ühing

Targa Töö Ühing koondab paindliku töökorralduse alast oskusteavet ning pakub toetavaid teenuseid nii tööandjatele kui regionaalsetele töökeskustele.
Vaata lähemalt: www.smartwork.ee

Close

Meedia

Avatud kontor - eilne päev [25.04.2015, Äripäev], loe


Henrik Roonemaa: Maailma kiireim soo [23.04.2015, Postimees], Kiirlaenud


Seitse soovitust, kuidas ettevõttes motiveerivaid mõõdikuid kasutada [14.04.2015, Postimees], loe


Ministeerium: töökeskkonna korraldamine on ettevõtetes ebaühtlase [21.03.2015, Postimees], loe


Maire Forsel: Mida rohkem on maal inimesi, seda paremini me kriisiolukordades toime tuleme
[03.03.2015, ERR], loe


Laane: paiksus on minevik
[29.12.2014, Äripäev], loe


Kaugtöö ei ole veider ega iseäralik. Mobiilne kontor hoopis tõstab töötajate efektiivsust firmas
[07.12.2014, Eesti Ekspress], loe


Maailma parimad tööandjad pakuvad palju kiitust ja tasuta joogatunde [24.10.2014, Postimees], loe


Need 5 sammu aitavad tõhusamalt kodus tööd teha
[07.10.2014, Postimees], Credit24.ee


Kaugtöökeskus loob sünergiat kohvinurgas
[30.09.2014, Postimees], loe


Ettevõtted võiksid uksed avada nomaadidele
[30.09.2014, Postimees], loe

Intervjuu Kuku Raadio Saates
[30.05.14, Kuku Raadio], Kuula

Anna teada, kus töötad Kaugtöö Päeva puhul sina?
[30.05.14, Delfi], Loe edasi

Kaugtööpäeval minnakse maale
[30.05.2014, Harju Elu], loe paberlehest

Harjumaal tekib juurde kaugtöökekusi
[30.05.14, Harju Elu], Loe edasi

Sajad eestlased jätavad homme kontorisse minemata
[29.05.2014, Postimees E24], sms money

Koli oma kontor suveks maale
[29.05.2014, Maaleht], loe paberlehest

Töö- ja pereelu tasakaalustub tänu isade lapsehoolduspuhkusele jäämisele
[28.05.2014, ERR-i raadiouudised] Loe ja kuula

Külalislahke kodu teeliste majas
[27.05.14, Maaleht], Loe edasi

Lugeja küsib: kuidas toimub töö ja puhkeaja arvestamine kaugtöö puhul?
[26.05.2014, Postimees E24], Loe edasi

Intervjuu Kuku Raadio Saates
[23.05.14, Kuku Raadio], Kuula

Külalislahke kodu teeliste majas
[27.05.2014, Maaleht] Loe edasi »

Intervjuu Kuku Saates
[23.05.2014, Raadio Kuku] Kuula »

Kaugtöökeskus avab suvekontorites töötamise hooaja
[23.05.2014, Ärileht] Loe edasi »

Andres Maimik: Metropoli amoraalsus
[21.05.2014, Eesti Ekspress] Loe edasi »

Sten Tamkivi asutas uue idufirma Teleport
[20.05.2014, Kiip.ee] Loe edasi »

Ula elu – kaugtöö ja kihvtid tegemised
[21.04.2014, Saarte hääl] Loe edasi »

Idavirulased eelistavad töötada kodu lähedal
[19.04.2014, Põhjarannik] Loe edasi »

Kui võimalik, valiks enamik inimesi paindlikku töötamist võimaldava töö
[03.02.2014, E24] Loe edasi »

Tööandjad ei teagi, kelle töövahenditega inimesed nende heaks töötavad
[20.12.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Mobiilset töötamist takistab madal teadlikkus
[11.12.2013, Äripäev] Loe edasi »

Paindlik töökorraldus – kas peavalu juhile või elementaarne asi ettevõttes
[03.12.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Kuus ideed kodus töötamise paremaks korraldamiseks
[15.11.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Järjekordse suurfirma juht soovib piirata inimeste kodust töötamist
[11.10.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Ettevõtjad peavad kaugtööd ohtlikuks asjaks
[03.10.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Millal avastatakse Eestis kaugtöö eelised
[14.09.2013, Ärileht] Loe edasi »

Kolmandik Eesti juhte teeb kaugtööd
[13.09.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Kaugtöötaja töölepingus võiks olla vastav kirjalik kokkulepe
[10.09.2013, EPL] Loe edasi »

Uuring: kodust töötamine on ka päriselt tulemuslikum
[09.09.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Paindliku töötamise võimalus on sõjas heade töötajate nimel võtmeküsimus
[09.07.2013, E24] Loe edasi »

Veiko Hintsov: Kaugtöö enamikule ei sobi
[23.06.2013, Äripäev] Loe edasi »

Töötaja võiks saada tööpäeva algust ise valida
[16.06.2013, E24 juhtimine] Loe edasi »

Uuring: inimesed tahavad ise oma töökorraldust määrata
[31.05.2013 E24 Juhtimine] Loe edasi »

Tuhatkond eestimaalast jättis kaugtöö päeval kontorisse minemata
[31.05.2013 ERR Uudised]
Loe edasi »

Kaugtöö päeva seminar vaagis töökorraldust ja ajajuhtimist!
[31.05.2013 Delfi Majandus] Loe edasi »

Uuring: juhid võiksid rohkem tegeleda tulemuste hindamisega
[31.05.2013 IT Uudised] Loe edasi »

ANNA TEADA, kas kolisid kaugtöö päeval kontorist välja?
[31.05.2013 Delfi Rahva Hääl] Loe edasi »

Kaugtöö päev: täna võiks teha tööd kodus, pargis või kohvikus
[31.05.2013 Õhtuleht] Loe edasi »

5 asja, mida kodukontorist tegutsedes vajad
[31.05.2013 Delfi Majandus] Loe edasi »

Kaugtöö Päev 2013
[31.05.2013 Tööelu] Loe edasi »

Uuring: juhid võiksid rohkem tegelda tulemuste hindamisega
[31.05.2013 Äripäev] Loe edasi »

Osale Kaugtöö Päeva fotokonkursil ja võida nutitelefon!
[28.05.2013 Delfi Majandus] Loe edasi »

10 soovitust töötajale kaugtöö tegemiseks
[27.05.2013 Delfi Majandus] smslaen

Maria Kütt: rangelt kontrollivatele juhtidele võib kaugtööga kohanemine raske olla
[24.05.2013 Delfi Majandus] Loe edasi »

Kaugtöö – kas üksikute talentide privileeg?
[22.05.2013 Kuku Raadio] Kuula »

Tulekul: kaugtöö päev utsitab töötama kontorist väljaspool
[21.05.2013 Delfi Majandus] Loe edasi »

Microsoft kutsub ettevõtteid liituma Kaugtöö Päevaga
[08.05.2013 E24 Juhtimine] Loe edasi »

Rain Laane: paindlikkus on olulisem kui palk!
[29.04.2013 Äripäev] Loe edasi »

Microsofti Balti juht: ärge sundige oma töötajaid töölaudu «valvama»
[15.04.2013 E24 Juhtimine] Loe edasi »

Firmajuht: inimeste kohalolu kontrollimine tööl on täielik nonsenss
[02.02.2013 E24 Juhtimine] Loe edasi »

Kaugtöö teeb inimesed õnnelikumaks ja tõstab produktiivsust
[31.05.2012 ETV Terevisioon] Vaata »

Maikuu lõpeb kaugtööpäevaga
[30.05.2012 Äripäev] Loe edasi »

Täna on kaugtöö päev: tööta kodus või kohvikus
[31.05.2012 Õhtuleht] Loe edasi »

Tarkvarahiiu arvates päästab maaelu kaugtöö
[30.05.2012 Delfi] Loe edasi »

Tuhatkond inimest töötab täna väljaspool kontorit
[31.05.2012 E24 Juhtimine] Loe edasi »

Kaugtöö päeval jätab tuhat inimest kontorisse minemata
[30.05.2012 Sekretar.ee] Loe edasi »

Lääne Elu reporterid teevad kaugtööpäeva
[30.04.2012 Lääne Elu] Loe edasi »

Kaugtöö päeval tehakse tööd väljaspool kontorit
[04.04.2012 Õhtuleht] Loe edasi »

Kaugtöö päeval 31. mail tuleb teha võimalusel kodus tööd
[04.04.2012 Tarbija 24] Loe edasi »

Close

Osalen kaugtöö päeval

2013. aasta Kaugtöö Päev on möödas, kuid kaugtööd võib teha aasta läbi ning põnevad mõtted ja ettepanekud 2014.aasta Kaugtöö Päevaks on alati teretulnud meiliaadressil eesti@microsoft.com.

Kindlasti jälgige infot 2014. aasta kaugtöö Päeva kohta www.kaugtoo.ee lehel.

Close

Kontorist väljas tehtava töö näited

Kaugtöö rakendmaine Microsofti näitel:

Microsoft on rahvusvaheline korporatsioon, mistõttu meie jaoks on töötamine eri ajatsoonide ja riikide ülestes meeskondades tavapärane. Tänapäeva tehnoloogia areng ja teenuste liikumine pilve on andnud kõik vahendid selleks, et töötada kus iganes kohast või ajaruumist. See tehnoloogiline muutus on kindlasti olnud pöördepunktiks ka meie töökorraldusele.

Microsoft usub, et äri edu taga on inimesed. Selleks, et meie töötajad oleksid õnnelikud oma tööd tehes, peame kohandama end vastavalt nende vajadustele. Me töötame üle maailma, mistõttu teatav paindlikkus töökorralduses on hädavajalik. Kui eeldame oma meeskonnaliikmetelt paindlikkust töötada vajadusel creditstar hilistel õhtutundidel või nädalavahetustel, siis firmana peame pakkuma seda paindlikkust vastu. Sellise töösuhte aluseks on usaldus. Töötajad eeldavad, et neid usaldatakse ja kui usalduse asemel neid pidevalt kontrollida, siis see ei kasvata nende motivatsiooni ega tekita lojaalsust.

Mullu detsembris kolisime oma Tallinna kontori poole väiksemale pinnale, kus meie töötajatel ei ole enam isiksustatud töölaudu.Sinuraha kiirlaen Töötajatel on isiklikud kapid ning igal hommikul on võimalus vabalt valida millise laua taga kontoris või siis kontorist eemal tööd teha. Kuna paljud meie töötajad teevad tööd mobiilselt – viibides tihti kliendikohtumistel või välisreisidel, siis on väiksem avatud kontor end õigustanud. Hoiame kontoripinnalt oluliselt kulusid kokku. Kõik tööks vajalikud dokumendid on pilves ja töötajatele igal ajal ja igalt poolt turvaliselt kättesaadavad ja muudetavad.

Meeskonnatunne on ajas vaid tugevnenud, sest igakuised silmast-silma meeskonna koosolekud on palju intensiivsemad, avatumad ja samal ajal konstruktiivsemad. Me teeme palju koostööd väliskolleegidega, kasutades Skype ärirakendust videokonverentsideks ja online koosolekuteks. Oleme seadnud kõikide suurematele ärisuundadele kindlad mõõdikud, mis tagavad ärilise jätkusuutlikkuse mobiilselt tööd tehes.

Loe ka teisi kaugtöö juhtumeid erinevatest valdkondadest.

2009. aastal viisid Rakendusuuringute Keskus CentAR uurijad Epp Kallaste ja Krista Jaakson läbi juhtumiuuringud kümnes kaugtööd rakendavas organisatsioonis, et koguda praktilisi näiteid kaugtöö korraldusest erinevates organisatsioonides.

Juhtum 1 - põhjalikult reguleeritud kodutööpäevad

Juhtum 2 – juhuslik kaugtöö kasutamine avalikus sektoris

Juhtum 3 - paindlik kaugtöö meediaettevõttes

Juhtum 4 - süsteemne kaugtöö arendaja avalikus sektoris

Juhtum 5 - kaugtöö rakendumine struktuurireformi tulemusena

Juhtum 6 – kõneteenuseid pakkuv kaugtöökeskus

Juhtum 7 – täielik kaugtöö ilma kontorita

Juhtum 8 - tulemuspõhine töö, aeg ja koht vastavalt tööülesandele

Juhtum 9 – mobiilne ajakirja toimetus

Allikas: Targa Töö Ühing